Akademik aşağıladığı 200 alimi "susdurdu": Kəmsavadlar... Dövlət başçısının qələmi satıldı Leyla Əliyevanın “Dünya yuxutək əriyir...” divanı fars dilində
Maraqlı