70 illik nağıldan sonra qəribə RƏQƏMLƏR: Azərbaycan hardadı, Ermənistan harda? - Publika.az
Bizi izləyin

Təhlil

70 illik nağıldan sonra qəribə RƏQƏMLƏR: Azərbaycan hardadı, Ermənistan harda?

Sovetlər Birliyinin dağılmasının 25-ci ildönümü tamamolur. Amerikanın məşhur “Gallup” Mərkəzi keçmiş Sovet ölkələriarasında sorğu keçirib.

Nəticələrə görə, 11 postsovet ölkəsindən 7-si birliyindağılmasından zərərli çıxıb. Yalnız Azərbaycan, Türkmənistan vəQazaxıstan bu parçalanmada mənfəətli olub. Ümumiyyətlə, keçmişSovet ölkələrinin əhalisi fayda və zərər məsələsində iki yerəbölünür: 51% deyir ki, ölkələri Sovetlər Birliyinin dağılmasındanzərərli çıxmayıb. Qalan 49% isə əksini – ölkələrinin zərərgördüyünü düşünür.

Doğurdanmı belədir? Əslində SSRİ dağıldıqdan sonra müstəqillikəldə etmiş ölkələrdə iqtisadi böhran özünü qabarıq göstərdi. Çünkibir sistemdən - sosializmdən bazar iqtisadiyyatına keçid,iqtisadiyyatın dağılması, istehsalın heçə endirilməsi, yüksəkdərəcədə inflyasiya böhran yaratdı.

Sonradan nə baş verdi? Dünya Bankının son hesabatına görə, SSRİrespublikaları arasında iqtisadiyyatının həcminə görə Rusiyaliderdir. Rusiyanın ÜDM-nin həcmi 2,1 trilyon dollardır. Rusiyadansonra ən iri iqtisadiyyata malik keçmiş sovet respublikasıQazaxıstandır - 224,4 milyard dollar. Bu göstərici ilə Qazaxıstanadambaşına düşən ÜDM-in həcminə görə orta səviyyəli ölkələriqabaqlayıb. Qazaxıstan hesabata daxil edilən dünya ölkələriarasında 45-ci yerdədir. Qazaxıstandan sonra ÜDM-in həcminə görəUkrayna gəlir - 177,4 milyard dollar. Ukrayna hesabatda 56-cı yerdəqərarlaşıb.

Ukraynadan sonra keçmiş sovet respublikaları arasında ən iriiqtisadiyyata malik ölkə Azərbaycandır. Azərbaycan 73,6 milyarddollarlıq ÜDM-lə dünya ölkələri arasında 67-ci sırada yer alır. MDBrespublikalarından Belarus 73.6 milyard dollarlıq ÜDM-ləAzərbaycanı izləyir. Özbəkistan 56,8 milyard dollarlıq ÜDM-ləBelarusdan bir pillə aşağıdadır. MDB-yə daxil olmayan keçmiş sovetrespublikalarından Litvanın 42,3, Latviyanın 28,4, Estoniyanın isə24,5 milyard dollarlıq ÜDM-i var. Ermənistan 10,4 milyard dollarlıqiqtisadiyyatı ilə MDB regionunda və dünyada ən aşağı yerlərdən(135) birindədir. Gürcüstan iqtisadiyyatının həcmi 16,1 milyarddollar, Tacikistan iqtsadiyyatının həcmi cəmi 8,5 milyarddollardır. Qırğızıstanda isə ÜDM daha azdır - 7,2 milyard dollar.Moldova iqtisadiyyatı da Qırğızıstanla müqayisə oluna bilər - 7,9milyard dollar. Təbii qaz ehtiyatları ilə zəngin Türkmənistanın ÜDMhəcmi 41,9 milyard dollardır. Azərbaycan iqtisadiyyatı təxminənkeçmiş SSRİ respublikalarından Moldova, Gürcüstan, Ermənistan,Tacikistan, Qırğızıstan və Estoniyanın iqtisadiyyatlarının cəminəbərabərdir.

Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin keçmiş müavini OqtayHaqverdiyev bildirir ki, SSRİ dövründə yeganə dotasiyasız dolananölkələr Rusiya və Azərbaycan idi. Digər dövlətlər mərkəzdəndotasiya ilə dolanırdılar. Onun sözlərinə görə, SSRİ-nin dağılmasıbir sıra ölkələrin – Tacikistan, Moldova və Ermənistanıniqtisadiyyatları üçün müsbət nəticələnmədi. Bu dövlətlər hələ dədağılmış iqtisadiyyatlarını dirçəldə bilməyiblər:

“Hazırda Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan, Ukraynaiqtisadiyyatları postsovet ölkələrinin arasında öndədir”.

Bir məqamı qeyd edək ki, rəqəmlər Sovet İttifaqının iqtisadibaxımdan həm güclü, həm də gücsüz olduğunu göstərir. Məsələn,1990-cı ildə ittifaqın ümumi daxili məhsulu (ÜDM) 1 trilyon sovetrublu təşkil edib. Nəzərə alsaq ki, həmin ərəfədə dolların rəsmiməzənnəsi 59 qəpik idi, bu, Sovet İttifaqının ən zəif dövründəÜDM-nin həcminin 1,7 trilyon dollara bərabər olması deməkdir.

O ki qaldı SSSR-nin zəif tərəflərinə, düzdür, bir sıra ölkələr -Tacikistan, Özbəkistan və Ermənistan 100% dotasiya iləsaxlanılırdı. Əksər respublikaların büdcələrinə yalnız 6,2 faiz yükdüşürdü. Maliyyələşdirmənin 78,5 faizi mərkəzdən gəlirdi. SovetlərBirliyinin özünün hazırladığı statistikaya nəzər yetirdikdə də buaydın şəkildə görünür.

Respublikalar üzrə adambaşına düşən istehsalın illikhəcmi (min dollarla)

Respublikalar

1985

1987

1989

1990

RSFSR

14,8

15,8

17,5

17,5

Belorusiya

15,1

16,1

16,9

15,6

Ukrayna

12,1

12,7

13,1

12,4

Qazaxıstan

10,2

10,9

10,8

10,1

Özbəkistan

7,5

7,2

6,7

6,6

Litva

13

14,6

15,6

13

Azərbaycan

11

10,8

9,9

8,3

Gürcüstan

12,8

12,8

11,9

10,6

Türkmənistan

8,6

8,8

9,2

8,6

Latviya

17

17,3

17,7

16,5

Estoniya

15,4

17,6

16,9

15,8

Qırğızıstan

8,3

7,8

8

7,2

Moldaviya

10,5

11,2

11,6

10

Ermənistan

12,7

12,4

10,9

9,5

Tacikistan

6,5

6,2

6,3

5,5

Respublikalar üzrə adambaşına düşən istehlakın illikhəcmi (min dollarla)

Respublikalar

1985

1987

1989

1990

RSFSR

12,5

13,3

12,8

11,8

Belorusiya

10,4

10,5

12

12

Ukrayna

13,3

13,2

14,7

13,3

Qazaxıstan

8,9

10,4

14,8

17,7

Özbəkistan

12,0

12,9

18,0

17,4

Litva

23,9

22,2

26,1

23,3

Azərbaycan

7,4

12,7

14

16,7

Gürcüstan

31,5

30,3

35,5

41,9

Türkmənistan

13,7

18,8

20,0

16,2

Latviya

22,6

19

21,7

26,9

Estoniya

26

27,8

28,2

35,8

Qırğızıstan

8,8

10,2

10,1

11,4

Moldaviya

12,8

13,5

15,8

13,4

Ermənistan

32,1

30,1

30

29,5

Tacikistan

10,7

9,5

13,7

15,6

Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan 1990-cı ildə SovetlərBirliyi ölkələrinin iqtisadi göstəricilərini əks etdirən rəqəmlərdə maraqlı fatkları ortaya qoyur.

Respublikalar

Əhalinin sayı (milyon)

ÜDM –in həcmi (milyard dollar)

SSSR-də payı

( %)

SSSR

287,8

1971,5

100

RSFSR

148,3

1189,6

60,33

Ukrayna

51,9

352,8

17,8

Özbəkistan

20,5

40,4

2,0

Qazaxıstan

16,3

134,6

6,8

Bellorusiya

10,2

53,3

2,7

Azərbaycan

7,2

39,4

1,9

Tacikistan

5,3

12,5

0,6

Qırğızıstan

4,4

9,9

0,5

Türkmənistan

3,7

19,8

1,0

Gürcüstan

4,8

24,9

1,2

Moldaviya

3,7

15,3

0,7

Ermənistan

3,5

8,6

0,4

Litva

3,7

34,5

1,7

Latviya

2,7

20,9

1,0

Estoniya

1,6

15,0

0,7

SSRİ ölkələrindən kim dirildi, kim yerində saydı?

SSRİ dövründə Özbəkistan və Qazaxıstan əsas gücü buğda və pambıqəkininə vermişdilər. Litva və Latviya elektronika sahəsini inkişafetdirmişdi. Bura “Snayqe” soyuducularını, “Şilyalis”televizorlarını şamil etmək olar. Ukrayna qənd, aviasiya, kimyasənayesi, Belarusiya kartof, Zaqafqaziya və Moldova şərabistehsalına güc vermişdi. Ermənistana gəlincə, bu ölkədə adambaşınaistehsal Rusiya ilə müqayisədə 2 dəfə az idi, lakin ermənilər 2,5dəfə çox “yeyirdilər”. Gürcüstan isə 3,5 dəfə RSFSR-dən yaxşıyaşayırdı. Bu gün vəziyyət necədir?

Başlayaq Qazaxıstandan. Bu ölkə ÜDM-in həcminəgörə SSRİ-də üçlüyə daxil idi. Ötən 25 ildə Qazaxıstan öziqtisadiyyatını böyütməyi bacardı. Bir zamanlar pambıq istehsalçısıolan ölkə neft və qaz hasilatını artırmaqla naliyyətlər əldəetdi.

Belarusuda uğur əldə etmiş ölkə hesab etmək olar. Onlar ukraynalılardan 2,5dəfə varlı yaşayırlar. Nəzərə alsaq ki, Belarusun heç bir enerjiresursu yoxdur, bu qədər fantastik gəliri necə əldə etməsi sualdoğurur. Lakin o bəllidir ki, Belarus qida sənayesini inkişafetdirməklə, traxtor, soyuducu istehsal etməklə dünya sənayesindərəqabət aparmaq imkanı qazanıb. Ən əsası da odur ki, onlar SSRİ-dənqalma heç bir zavodun qapısını qıfıllamadılar.

SSRİ-nin əsas sənaye gücü (aviasiya, avtomobil istehsalı,metallurgiya, neft emalı və neft-kimya sənayesi) hesab edilənUkrayna bu gün dünyanın ən kasıb ölkəsidir. Həttaaclıqla üz-üzə qalan Venesuelanın ümumi daxili məhsulunun həcmiUkraynadan 1,5 dəfə çoxdur.

Sovet İttifaqının əsas lokomativi sayılan Baltikyanirespublikalara gəlincə, bu gün onlar Avropa Birliyinin dotasiyasıilə ayaqda qala biliblər. Bu maliyyə yardımları da 2019-cu ildəbitəcək. SSRİ dövründə Baltikyani respublikalarda fəaliyyətgöstərən sənaye müəssisələrinin heç biri qalmayıb.

Azərbaycana gəlincə, neft sənayesini inkişaf etdirdi. Regionunən güclü dövlətlərindən birinə çevrildi. Ermənistan isə 25 iləvvəlki kimi ətrafdan cəlb etdiyi dotasiya ilə yaşamaqda davametdi. Gürcüstan Avropa Birliyinin dəstəyi ilə istehsal sənayesiniinkişaf etdirdi.

İqtisadiyyat şöbəsi

Rəylər
Oxumağa davam et
Reklam

Təhlil

Şamaxı rayonunda Qida Festivalı keçirildi - FOTO

Bu gün Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun mətbəxini təşviq etmək, regionda fəaliyyət göstərən fermer və sahibkarların istehsal etdikləri məhsulları tanıtmaq məqsədilə Şamaxı rayonunda Qida Festivalı keçirilib.

Publika.az
xəbər verir ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin (CESD) təşkilatçılığı və Avropa İttifaqının tərəfdaşlığı ilə keçirilən festivalda Dağlıq Şirvan və Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarında yaşayan fermer və sahibkarlar, turistlər, Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin, Dövlət Turizm Agentliyinin və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbirdə salamlı nitqi ilə çıxış edən Vüqar Bayramov festivalın məqsədindən və Dağlı Şirvanın aqrar və turizm potensialından danışıb. Avropa İttifaqının Bakı nümayəndəliyinin Siyasət Sektorunun Müdiri Zoltan Szalai ittifaqın Azərbaycanda həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verib. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev regionun turizm potensialı ilə bağlı fikirlərini bölüşərək bu sahədə həyata keçirilən fəaliyyətlərə diqqəti cəlb edib. Kiçik Orta Biznesinin İnkişaf Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov qeyd edib ki, aqrar və qida sektorlarında əldə olunmuş uğurların nümayiş olunduğu Şamaxı Qida Festivalı işgüzar əlaqələrin qurulması və inkişafı, KOB-ların yeni satış bazarlarına çıxışı, aqro turizmin inkişafı baxımından da əhəmiyyətlidir. O bildirib ki, kənd təsərrüfatı və qida sənayesi mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin daha çox fəaliyyət göstərdiyi sektorlardandır və Agentlik bu sahələrdə fəaliyyət göstərən KOB subyektlərini müxtəlif xidmətlər və mexanizmlər çərçivəsində dəstəkləyir. İndiyədək KOBİA-nın dəstəyi ilə 200-dən çox startap, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektinin müxtəlif ixtisaslaşmış sərgilərdə iştirakına Agentlik tərəfindən dəstək göstərilib. Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov rayonun iqtisadi potensialı və turizmdə müqayisəli üstünlükləri barədə məlumat verib. Milli Məclisinin deputatları Vüqar İskəndərov və Tamam Cəfərova həyata keçirilən layihəni yüksək qiymətləndirərək belə proqramların regionların inkişafına təsirlərindən danışdılar.

Daha sonra festival iştirakçılarına Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun ənənəvi yeməkləri təqdim olundu.

Oxumağa davam et

Təhlil

"Dost Aqropark" Azərbaycan və Türkiyənin qida təhlükəsizliyinə töhfə verəcək

“Türk və azərbaycanlı sərmayədarlar tərəfindən Zəngilanda həyata keçiriləcək "Dost Aqropark" layihəsi üç mərhələdə icra olunacaq. Layihənin birinci mərhələsində inzibati binalar, qapalı və yarıaçıq heyvandarlıq kompleksləri, sosial obyektlər, kafe, kinoteatr, istirahət zonası, xidməti heyətin qalması üçün binalar tikiləcək. Kompleksdəki otlaq sahələrində 4 min baş cins qaramalın yetişdirilməsi, əkinçilik məhsulları istehsalı və digər fəaliyyətlər də həyata keçiriləcək. Bütün bunlar Azərbaycanın və Türkiyənin qida təhlükəsizliyinə töhfə verəcək, bölgənin əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının beynəlxalq bazarlara çıxarılmasına imkan yaradacaq”.

Publika.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 26-da Zəngilan rayonunda “Dost Aqropark”ın təməlini qoyublar.

Layihə başa çatdıqda 6 min hektar sahədə bitki mənşəli istehsal və texnika sahələri yaradılacaq, 10 min baş cins heyvanın yetişdirilməsi üçün maldarlıq, eləcə də toxumçuluq və şitilçilik sahələri salınacaq. Bununla yanaşı, bütün bölgəyə hədəflənən inteqrasiya olunmuş ət emalı və qablaşdırma müəssisəsi qurulacaq, tutumu 100 min ton olan kənd təsərrüfatı anbarı sistemi inşa ediləcək.

Kompleks, həmçinin bölgənin toxum, gübrə və kənd təsərrüfatı ləvazimatlarına tələbatını ödəyəcək. "Dost Aqropark" kompleksində ağıllı kənd təsərrüfatı texnologiyaları, bərpaolunan enerji və dayanıqlı kənd təsərrüfatı mexanizmlərinə əsaslanan fəaliyyət qurulacaq. Aqropark tam işə düşdükdən sonra burada 500 nəfərə iş imkanı yaradılacaq.

Oxumağa davam et

Təhlil

Qubad İbadoğlunun işsizlik və yoxsulluğa dair natamam şərhinin analizi

İqtisadçı Qubad İbadoğlu Azərbaycanda son bir ildə işsizlik və yoxsulluğun 2 dəfə artmasına dair iddia ilə çıxış edib. Özünün FB səhifəsində yazdığı postda bildirib ki, işsizlik 50 faizə, yoxsulluq 30 faizə qədər artıb. Sitat: “2020-ci ildə Azərbaycanda işsizlərin sayı 376 min nəfər qeydə alınıb ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 125 min nəfər və ya 50 faiz çoxdur. Beləliklə də, işsizlik səviyyəsi 2003-cü ildən sonra ən yüksək həddə çatıb. Müstəqil eksperlər 2020-ci il üçün işsizlik faizinin rəsmi göstərildiyi kimi 4,86 faiz deyil, 16,51 faiz olduğunu iddia edirlər”.

16,5 faiz işsizlik səviyyəsi o deməkdir ki, ölkədə 1,7 milyon nəfər insan işsizdir. Həqiqətənmi Azərbaycanda bu qədər sayda vətəndaş işsizdir?

Publika.az xəbər verir ki, "Faktyoxla Lab." bu iddianı araşdırıb.

Azərbaycanın əhalisinin sayı 10 milyon 127 min nəfərdir. Ölkə əhalisin təxminən 5,3 milyon nəfəri iqtisadi fəal əhalidir. Yəni, müxtəlif sahələrdə müxtəlif fəaliyyət növü ilə məşğul olanlardır. Onların təqribən, 1,7 milyon nəfəri muzdlu işçidir, yəni əmək müqaviləsi əsasında çalışanlardır. Yerdə qalan 3,5 milyon nəfər kənd təsərrüfatı və müxtəlif sahələrdə günəmuzd, mülk-hüquqi müqavilə ilə, eyni zamanda əmək qeydiyyatı olmadan çalışanlardır. (Mənbə)

Əmək qanunvericiliyinə əsasən, işi və qazancı olmayan, işə başlamağa hazır olub, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanda işsiz kimi qeydiyyata alınan, əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyətli şəxs işsiz şəxs sayılır. Digər sosial qruplar, məşğul, yəni işləyən hesab olunur.

Ölkəmizdə əhalinin 18 yaşadək olan kateqoriyası üzrə sayı 2 milyon 600 min nəfər təşkil edir. Yəni bu yaşadək olanlar uşaq və yeniyetmələr və ilkin gənclərdir. Uşaq və yeniyetmələrin, yəni 15 yaşadək şəxslərin işləməsi, əməyə cəlb edilməsi qadağandır. Bu yaşadək əhalinin sayı 2 milyondur. Əmək Məcəlləsinə əsasən, 15-dən 18 yaşadək olan şəxslərin isə işləməsinə bir sıra hallarda, yalnız müəyyən istsnalar əsasında icazə verilir.

Beləliklə, ölkə əhalisinin 25 faizini təşkil edən yuxarıdakı kateqoriyanın işləmək hüququ olmadığından onların da işsiz kimi təqdim edilə bilməz.
2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə görə, Azərbaycanda 1 milyon 228,8 min pensiyaçı qeydiyyatdadır və bu da ölkə əhalisinin 12,3 faizini təşkil edir. Yaşa görə pensiya və ya müavinət alan şəxslər işsiz kimi qeydiyyata alınmırlar. Bununla yanaşı, ayrı-ayrı kateqoriyadan olan şəxslərə müxtəlif növ aylıq sosial müavinətlər təyin edilir. Yaşa görə müavinət alanların sayı 100,2 min nəfər, əlilliyə görə - 182,5 min nəfər, ailə başçısını itirməyə görə 49,2 min nəfər, sağlamlıq imkanları məhdud olduğuna görə müavinət alan 18 yaşadək uşaqların sayı 52,7 min nəfər, digər müavinətləri alanların sayı isə 27,2 min nəfərdir. Beləliklə, pensiya və ya müavinət alanların birlikdə sayı 1,7 milyon nəfərdən çox olmaqla ölkə əhalisinin 18 faizini təşkil edir.

Göründüyü kimi, bütün məşğul əhalinin və sosial kateqoriyaları hesabladıqda ölkə üzrə onların sayı 9 milyon nəfərdən çoxdur. Azərbaycandan kənarda xarici ölkələrdə işləməyə və yaxud müxtəlif səbəblərdən yaşamağa gedənləri də nəzərə alsaq bu rəqəm 9,5 milyon nəfəri ötür. Bu isə ölkə əhalisinin 93-94 faizini təşkil edir. Beləliklə, işsizlərin sayı ölkə üzrə təxminən 350-370 nəfərə bərabərdir və rəsmi statistikada əks etdirilən 375,9 min göstəricisinə tamamilə uyğundur.

Sual oluna bilər ki, son bir ildə işsizlərin sayı niyə 100 min nəfərə yaxın artıbdır? Məlum olduğu kimi, 2020-ci ildə pandemiyanın qlobal miqyasda xarakterik əlamətlərindən biri işsizliyin artmasına, insanların gəlirlərinin azalmasına təsirləri ilə bağlıdır. Azərbaycan qlobal iqtisadiyyatın bir parçasıdır, 190 ölkə ilə iqtisadi-ticari əlaqələr həyata keçirir. Pandemiya dünyanın bütün ölkələrində məşğulluğa mənfi təsir etdiyi təqdirdə, Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması mümkün ola bilərdimi? Təbii ki, yox. 2020-ci ildə Azərbaycanda koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması və əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə bütün xarici ölkələrdə tətbiq edilən qapanmalar baş verdi, xidmət, turizm, ictimai iaşə və digər sahələrdə məhdudiyyətlər iqtisadi fəallığın aşağı düşməsinə və məşğulluğa öz təsirlərini göstərdi.
Məsələ ondadır ki, hökumətin 2020-ci ilin aprel ayından tətbiq etdiyi geniş məzmunlu sosial-iqtisadi dəstək tədbirlərini nəzərdə tutan anti-pandemiya paketinin icrası zamanı vergi uçotunda olmayan, mühasibatlıqdan kənar, qeyri-rəsmi məşğulluğun və “kölgə iqtisadiyyatı”nın təzahürləri də meydana çıxdı. Bu mühüm amil qeyri-rəsmi məşğulluğun müəyyən dərəcədə rəsmiləşdirilməsinə də öz təsirini göstərdi, rəsmi əmək qeydiyyatında olmayan minlərlə şəxs uçota durdu. Eyni zamanda, məşğulluq orqanlarında qeydiyyatda olmayan on minlərlə vətəndaş qeydə alındı. Nəticədə bu proseslər həm də rəsmi işsizlərin sayının artmasına və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 376 min nəfərə çatmasına səbəb olub.

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ötən il ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı və məşğul əhalinin sayı da artıb və bu amil də işsiz insanların sayının azalmasına səbəb olur. 2021-ci il sentyabr 1-ə olan məlumata əsasən, iqtisadi fəal əhalinin sayı da 1 faizdən çox artıb.

Son bir ildə ölkəmizdə muzdla işləyənlərin sayı da 1 faizə yaxın artıb. Yəni 1 faiz işsizlik artıbsa, 1 faiz də təkcə muzdlu işçilərin sayı artıb. Bu, işsizlik göstəricisinin azalmasında mühüm faktorlardan biridir.

Bütün bunlara rəğmən, ölkədə işsizliyin səviyyəsinin artımı cəmi 0,8-1 faizi ötmədi. Bunu həm hökumətin rəsmi statistikası, həm də beynəlxalq təşkilatların əmək bazarı ilə bağlı araşdırmaları da təsdiqləyir.

İşsizliyin səviyyəsini tətdiq edən qlobal araşdırma paltforması olan “Trading Economics”in nəşr etdiyi hesabatdan da görünür ki, Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi əvvəlki 5,2 faizdən 6,2 faizə yüksəlib.

İşsizlik Azərbaycanda 0,8 faiz yüksəldiyi halda, dünya ölkələrində bu rəqəm 2020-ci ildə 6-20 faiz civarında yüksəlib. Dünyanın ən güclü iqtisadiyyatına malik ölkə olan ABŞ-da 2020-ci ildə işsizliyin səviyyəsi son 90 ildə ən yüksək həddə çıxdı və 15 faizə yaxınlaşdı. Bu, ötən əsrin 30-cu illərində Amerikada baş verən “Böyük depressiya”dan sonra yaşanmış ən pis vəziyyətlərdən biri hesab edilir.

Avropa Birliyi ölkələrində də bu rəqəm orta hesabla 8-20 faiz civarında olub.
Göründüyü kimi, son bir ildə, işsizliyin səviyyəsi MDB və dünya ölkələrində daha çox yüksəlib, Azərbaycanda isə 1 faizdən də aşağı olub.

Q.İbadoğlunun “işsizliyin səviyyəsi 2003-cü ildən sonra ən yüksək səviyyəyə yüksəlib” fikrinə də diqqət edək. 2003-cü ildə Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi 9,2 faizə bərabər olub, sonrakı illər ərzində bu rəqəm hər il azaldılaraq 2020-ci ildə 4,8 %-dək enib. (mənbə)

Beləliklə, əsil reallıq və təkzibolunmaz faktlar Qubad İbadoğlunun işsizliklə bağlı iddialaının tamamilə əsassız olduğunu təsdiqləyir.
Q.İbadoğlunun, yoxsulluqla bağlı iddiaları da həqiqəti əks etdirmir və mövcud vəziyyət onun fikirlərinin üstündən xətt çəkir.
Azərbaycan hökuməti üçün prioritet məsələlərdən biri yoxsulluğun davamlı olaraq azaldılmasıdır.

Azərbaycan 2000-ci ilin sentyabrında BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədləri (MİM) proqramına qoşulub. Respublikamız sənəddə 18 hədəf və 48 göstəricini özündə əks etdirən 8 qlobal məqsədi gerçəkləşdirib və yoxsulluğun azaldılması istiqamətində irəliləyişlərə nail olub. Sənəddən irəli gələn əsas öhdəlik 2015-ci ilə qədər yoxsulluğun yarıyadək azaldılması idi. Hökumətin gerçəkləşdirdiyi dövlət proqramları, eləcə də regional inkişaf proqramları sayəsində yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 49 faizdən 2014-cü ildə 5 faizə, yəni ümumilikdə 10 dəfə azaldıldı və qlobal yoxsulluq səviyyəsindən 3 dəfə aşağı enməsi ilə nəticələndi.

Sonrakı illərdə Azərbaycan BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Sammitində təsdiqlənmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) qoşulub. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın icrası sayəsində yoxsulluq səviyyəsi 5 faizə qədər aşağı düşüb. (mənbə)

Dünyada yoxsulluğun azaldılması üzrə beynəlxalq çərçivəyə əsasən, gündəlik gəliri 3 dollardan aşağı olan şəxslər yoxsul hesab edilir. Bu, ayda 90 dollar, manatla 153 AZN deməkdir. Ölkəmizdə adambaşına ehtiyac meyarının məbləği isə 170 manatdır. (mənbə)

Digər bir yanaşma, yaşayış minumumu ilə bağlıdır ki, ölkəmizdə bu rəqəm beynəlxaql praktikada tətbiq edilən yoxsulluq həddi çərçivəsindən (yenə də üstündür. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, rəsmi təsdqilənən yaşayış minimumundan aşağı gəlirə malik olan insan yoxsul hesab olunur. “2021-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Qanuna əsasən, ölkə üzrə yaşayış minimumu 196 manatdır. (mənbə)

Nəticə: Ölkəmizdə 196 manatdan az gəlirləri olan şəxslər yoxsulluq qrupuna aid hesab edilir. Azərbaycanda isə bu qrupların sayı təxminən 500 min nəfərdir. Yəni, 5%. Beləliklə, Qubad İbadoğlunun istər işsizlik, istərsə də yoxsulluqla bağlı iddiaları heç bir fakt və dəlilə söykənmədiyindən gerçəklikdən tamamilə uzaqdır.

Oxumağa davam et
Reklam

Gündəm