Abel Məhərrəmov: “Son zamanlar təhsil uğurları elmi uğurlardan geri qalır”

3 Oktyabr 2014 14:12 (UTC+04:00)

“Bildiyiniz kimi 4-cü Humanitar Forumun 2-ci günüdür. Dünən H.Əliyev Mərkəzində Humanitar Forumun açılışı oldu və Cənab prezidentimiz İlham Əliyevin tarixi çıxışı etdi. Azərbaycan artıq humanitar bir məkana çevrilib. Dünənki açılışdan sonra bugün 8 bölmədə ayrıca dəyirmi masalarda alimlərin çıxışı təşkil edilib. Bunlardan biri də BDU timsalında ali təhsil ocaqlarında təhsil uğurlarının elmi uğurlarla balanslaşdırılması məsələsi müzakirə edilib. BDU ilə bağlı bölmədə 14 ölkədən 20 yə yaxın nümayəndə var. İçərilərində nobel mükafatı almış 3 alim də iştirak edir.

Elm inkişaf edir. Elmə sərmayə təhsilə nisbətən daha çox ayrılır və nəticə birtərəfli inkişaf gedir, elmi uğurlar daha çox qazanılır. Son zamanlar təhsil uğurları elmi uğurlardan geri qalır. Burda da əsas olaraq üfiqi və şaquli istimaqamətdə müzakirə mövzumuz elmlə təhsili paralel necə inkişaf etdirə bilərik?

Bunu BDU timsalında müzakirəmiz , fənlərarası innovativ əlaqəni genişləndirmək, tələbə və şagirdləri bağça təhsilindən ta ki, ali təhsil dövrünə qədər fənlərarası əlaqəni daim təmin etmək və bu prosesi nəzarətdə saxlamaq gərəkdiyini düşünürük.

Keçən forumlara qatılmış və indi yenidən forumda iştirak edən bəzi xarici qonaqlar, qeyd edillər ki, Azərbaycan nəinki C.Qafqazda bütün dünyada nə qədər sürətlə inkişaf etdiyini sübut edir. Biz düşünürük ki, 4 cüsü keçirilən Forumun nə qədər əhəmiyyətli olduğu, bir çox sahələrdə özünü biruzə verəcək.

Dünyanın 65 ölkəsindən 550 yə yaxın Forumda iştirakçısı var, onların biri öz ölkələrində bu Forum haqqında çıxışı belə, Azərbaycanın təbliğatı deməkdir.”

İsmi Şahzadə