Qadınların çox danışması haqqında inanılmaz faktlar

1 Noyabr 2014 22:15 (UTC+04:00)

Kişilər bir qadının xarici görkəmini nə qədər bəyənsə də, çox danışdığı halda gözündən düşür və bundan şikayət edirlər. Halbuki, bunun əsas səbəbkarı özləridir. Qadınlar sevgi və diqqət görmədikdə çox danışan, deyingən olur.

Bu mövzu il əlaqədar olaraq psixoloqlar müxtəlif araşdırmalar aparıblar. Məlum olub ki, xanımların çox danışmağa üstünlük verməsi daxilində baş qaldıran üsyan və problemləri danışaraq həll edə biləcəklərinə ümid etmələrindən qaynaqlanır.

Deyingən qadınlar kimlərdir:

Yoldaşından kifayət qədər maraq, sevgi və himayə görə bilməyən qadınlar çox deyingən olurlar.

Həyat yoldaşından həddindən artıq dərəcədə təzyiq görənlər və tez-tez kobud münasibətə məruz qalanlar.

Bəyləri gücsüz, bacarıqsız və tənbəl olanlar.

Maddi vəziyyəti aşağı olanlar.

Axtardığı ideal kişi xüsusiyyətlərini ərində tapmayanlar.

Qulluq baxımından daha az qayğı görən qadınlar.

Sahib olduğu nemətlərin dəyərini bilməyənlər.

Qayınana-gəlin narahatlığı yaşayan qadınlar.

Çalışdığı iş yerində dinclik tapmayan qadınlar.

Bəs bu cür problemləri necə aradan qaldırmaq olar?

Təbii ki, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, ailə problemlərini araşdıran mütəxəssislər bu məsələlərin hər birinin səbəblərini və aradan qaldırmaq yollarını da arayıb-axtarıblar. Onlar bu nəticəyə gəliblər ki:

Xanımlar nəyəsə həddindən artıq etiraz edəndə, bir sözlə deyingən olmağa başlayanda ciddi qəbul olunmalı və bunun səbəbləri araşdırılmalıdır.

Kişilər xanımlarına və evə qarşı ehtiyac duyduğu diqqət və sevgini göstərməlidir.

Ailə fərdləri tez-tez bir araya gələrək evin problemləri haqqında danışmalı və həll yolu axtarmalıdırlar.

Xanımlar kişilərə, kişilər də xanımlara diqqətli olmalı, bir-birlərinin problemlərini dinləməlidirlər.

Ailənin müvəqqəti deyil, daimi və müqəddəs olduğu unudulmamalıdır.

Qadınlar niyə çox danışır?

Həyat yoldaşı tərəfindən dəyər verilməyən qadınlar başqa çıxış yolu tapmadığı üçün deyingənliyi silah olaraq istifadə edirlər. Bunu isə özlərini yoldaşlarına tərifləyərək qabardarlar. Məsələn, “Gənc olanda mən necə də gözəl idim” və.s üstün xüsusiyyətlərini sadalamağa başlayırlar. Bu kimi sözlərlə ərlərinə özlərini tərifləyir, dəyərli və daha yaxşısına layiq olduqlarını isbat etməyə çalışarlar. Qadının bu vəziyyətinə gözünü yuman kişi onu deyingənliklə günahlandırmaqdansa, bunun baş vermə səbəblərini düşünməlidir.

“Görəsən yoldaşım öz evlərindən belə deyingən olubmu? Yoxsa bu deyingənliyinin bir səbəbi var? Bəlkə onun deyingən olmasına mən səbəb oluram?” Əgər həssas ər, həyat yoldaşı, ömür-gün yoldaşı bunları diqqətlə araşdırarsa, yoldaşının deyinməsinin səbəblərini üzə çıxaracaq və problemi kökündən həll edə bilər.

Yaxşı olar ki, qadının lap uşaqlıq illərini araşdırılsın. Çünki uşaqlığında ana və atası tərəfindən kifayət qədər maraq və sevgi görməyən qadınlar, ərlərindən da kifayət qədər sevgi görmədiyi zaman, deyingən olmağa meylli olurlar.